Bo i sommerhuset

Du må ikke bo i sommerhus i et sommerhusområde i perioden fra 1. oktober til 31. marts, bortset fra weekender og korte ferieophold.

Dispensation til helårsbeboelse

Hvem kan få tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus?

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, kan bruge boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Ved pensionist forstås personer på 65 år eller ældre, personer over 60 år der får pension eller efterløn, samt førtidspensionister der modtager en social pension.

Hvem må bo i huset?

Pensionistens ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan bo sammen med pensionisten i sommerhuset. Ved pensionistens død kan vedkommende fortsat bruge huset til helårsbeboelse. Tilladelsen bortfalder ved fraflytning, udlejning eller salg.

Andre helårstilladelser

Udover tilladelser til pensionister, kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til helårsbeboelse til andre ejere af sommerhuse. På Orø kan lejere af sommerhuse i visse tilfælde opnå dispensation.

Du kan læse mere i administrationsgrundlaget for sommerhusbeboelse om f.eks dispensationsbehandling.

Læs administrationsgrundlaget her

Ansøgning om dispensation

Hvis du ønsker at bo i dit sommerhus, skal du sende en ansøgning.

Ansøgningsskema til helårsbeboelse

Ansøgningsskemaet kan du udfylde elektronisk og sende til os, via din postkasse på Borger.dk, da du skal oplyse cpr.nr. i ansøgningen.

Du kan naturligvis også printe skemaet ud, og sende til os på adressen:

Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
0899 KommuneserviceFeedback

Sidst opdateret

26.04.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk