Spring til indhold

Bo i sommerhuset

Fra 1. november til udgangen af februar må du som udgangspunkt kun bo i dit sommerhus i weekender og ved korte ferieophold. Pensionister kan dog få dispensation til at bo fast i et sommerhus.

Dispensation til helårsbeboelse

Hvem kan få tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus?

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, kan bruge boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

Pensionister defineres i denne sammenhæng som personer, der har ret til at oppebære folkepension, personer over 60 år der får pension eller efterløn, samt førtidspensionister der modtager en social pension.

Hvem må bo i huset?

Pensionistens ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan bo sammen med pensionisten i sommerhuset. Ved pensionistens død kan vedkommende fortsat bruge huset til helårsbeboelse. Tilladelsen bortfalder ved fraflytning, udlejning eller salg.

Andre helårstilladelser

Udover tilladelser til pensionister, kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til helårsbeboelse til andre ejere af sommerhuse. Det gælder blandt andet på Orø, hvor lejere af sommerhuse i visse tilfælde kan få dispensation til helårsbeboelse.

I administrationsgrundlaget for sommerhusbeboelse kan du læse mere om blandt andet mulighederne for dispensation. 

Læs administrationsgrundlaget her

Ansøgning om dispensation

Hvis du ønsker at bo i dit sommerhus, skal du sende en ansøgning via nedenstående link.

Ansøg elektronisk om tilladelse til helårsbeboelse

Du kan naturligvis også printe nedenstående skema ud og sende til os på adressen:

Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2
4300 Holbæk 
Att: Byg

Download ansøgningsskema om tilladelse til helårsbeboelse her

 Feedback

Sidst opdateret

13.06.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen