Spring til indhold

Bo i sommerhuset

Fra 1. november til udgangen af februar må du som udgangspunkt kun bo i dit sommerhus i weekender og ved korte ferieophold. Pensionister kan dog få dispensation til at bo fast i et sommerhus.

Dispensation til helårsbeboelse

Hvem kan få tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus?

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, kan bruge boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

Pensionister defineres i denne sammenhæng som personer, der har ret til at oppebære folkepension, personer over 60 år der får pension eller efterløn, samt førtidspensionister der modtager en social pension.

Hvem må bo i huset?

Pensionistens ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan bo sammen med pensionisten i sommerhuset. Ved pensionistens død kan vedkommende fortsat bruge huset til helårsbeboelse. Tilladelsen bortfalder ved fraflytning, udlejning eller salg.

Andre helårstilladelser

Udover tilladelser til pensionister, kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til helårsbeboelse til andre ejere af sommerhuse. Det gælder blandt andet på Orø, hvor lejere af sommerhuse i visse tilfælde kan få dispensation til helårsbeboelse.

I administrationsgrundlaget for sommerhusbeboelse kan du læse mere om blandt andet mulighederne for dispensation. 

Læs administrationsgrundlaget her

Ansøgning om dispensation

Hvis du ønsker at bo i dit sommerhus, skal du sende en ansøgning.

Ansøgningsskema til helårsbeboelse

Du kan udfylde ansøgningsskemaet elektronisk og sende til os via din postkasse på borger.dk.

Du kan naturligvis også printe skemaet ud og sende til os på adressen:

Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
0899 KommuneserviceFeedback

Sidst opdateret

03.12.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk