Spring til indhold

Brandsikring

Du kan brandsikre din bolig på flere måder. Bliv klogere på røgalarmer og reglerne for brandsikring.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har lavet flere vejledninger omkring brandsikring af byggeri. Du kan blandt andet læse om brandsikring af enfamiliehuse og se eksempler på brandsikring af byggeri.

Vejledninger og eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Bygningsreglement

I bygningsreglementet kan du læse om reglerne omkring brandforhold. Der står blandt andet, at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omkringliggende grunde.

Bygningsreglementets afsnit 5 - Brandforhold

Røgalarmer

Det er oftest røgen der dræber, ikke flammerne! Røgalarmer kan derfor være med til at redde liv.


Feedback

Sidst opdateret

03.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen