Rotter

Du skal anmelde rotter til kommunen, hvis du ser eller oplever rotter på din ejendom. Rotter er alvorlige skadedyr og skal bekæmpes.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. De æder eller inficerer fødevarer til både mennesker og dyr, og de udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter bærer desuden forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Derfor har du pligt til at anmelde det, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom. Vi i kommunen vil så sørge for at bekæmpe problemet. 

Anmeldelse af rotter

Det er gratis at anmeldelse rotter på din ejendommen, og du har pligt til at gøre det. Holbæk Kommune har indgået aftale med firmaet Anticimex A/S, der står for bekæmpelsen i hele kommunen.

Anmeld rotter

Der går sædvanligvis tre dage, inden rottebekæmperen kontakter dig.

Gebyr for rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse betales af alle ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.

Bekæmpelse af rotter

Rotter må kun bekæmpes med kemiske midler af autoriserede eller bemyndige personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Det indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgere, og at ikke autoriserede personer ikke må være i besiddelse af rottegift. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Mere viden om rotter

Skadedyrlaboratoriets hjemmeside

 

Opdag tegnene på rotter i tide

De bedste metoder til at undgå rotter er at sørge for, at der er rent og ryddeligt på ejendommen.

Følgende fire tegn kan vise, at der er rotter:

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig mange ekskrementer. De er sorte, cylinderformede og cirka 6 mm tykke og 10-17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret området. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, der er kommet indendørs. Lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem du har på besøg.

Udendørs fodring

Det er rart og hyggeligt at kigge på havens fugle ... men det sker også, at der er kommer ubudne gæster. Hvis du ønsker at fodre havens vilde fugle og samtidig undgå rotterne, så husk følgende:

  • Undgå at overfodre fugle og husdyr - "lidt men godt".
  • Læg aldrig foder direkte på jorden - dette inviterer rotterne til at deltage i måltidet.
  • Hold arealet under foderbrættet rent - kan let gøres ved at feje og fjerne "levninger" regelmæssigt.

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Holbæk Kommune har lavet en handlingsplan, som beskriver de tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter, som vi vil have fokus på i årene 2016-2018.

Indsatserne i handlingsplanen er:

  1. Viden om rotter skal sikre en målrettet kommunal rottebekæmpelse
  2. Sikring mod kloakrotter
  3. Tilsynspraksis i landzone
  4. Sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen

Gå til handlingsplanen

 

Lovgivning

Reglerne om bekæmpelse og forebyggelse af rotter er bestemt ved bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

I bekendtgørelsen kan du blandt andet læse om de generelle pligter og kommunalbestyrelsens pligter.

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotterFeedback

Sidst opdateret

15.09.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen