Spring til indhold

Vilde og herreløse katte

Vildkatte

Du kan kontakte Kattens Værn, hvis du ønsker indfangning af katte.
De kan kontaktes på telefon 38 88 12 00. De har mange års erfaring og stor kompetence vedrørende indfangning af vilde og hjemløse katte.

De katte som Katten Værn eventuelt indfanger, som har chip eller øremærkning lukkes ud igen, hvis de er registreret lokalt. Alternativt kontaktes ejeren. 
Link til Kattens Værns hjemmeside

Tam kat (herreløs)

Hvis en tam kat er blevet "herreløs" og lider nød, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på telefon 33 28 70 00
Dyrenes Beskyttelse prøver først at finde ejeren. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, kommer katten på et internat under Dyrenes Beskyttelse.

Tilskadekommet kat

Hvis det drejer sig om en syg, hårdt tilskadekommet eller nødlidende kat, uanset om det er en vildkat eller en tam kat - f.eks. fordi den er kørt ned, kan du ringe 1812 til Dyrenes Beskyttelse (den lokale kredsformand). Det er gratis.
Link til Dyrenes Beskyttelses hjemmeside 

Død kat på vejareal

Holbæk Kommune har indgået kontrakt med Falck om opsamling af døde dyr på kommunens gader og veje. Falck står for afhentning og destruktion af dyrene. Du kan kontakte Falck på telefon 70 10 20 30.

Når du kontakter dem skal du forklare, så præcist som muligt, hvor dyret ligger, vejnavn - ud for husnummer eller ud fra de hvide vejpæle med numre på, som er på landevejene. Ved mærkede/registrerede dyr forsøger Falck at finde ejeren, og ejer kontaktes inden dyret afleveres til destruktion. Aftalen dækker ikke døde dyr som ligger i naturen, dvs., udenfor kommunens gader og veje.

Lovgivning

Du finder reglerne om indfangning af katte i "Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte".
Link til bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Kommunen er ikke pligtig til at indfange/aflive vilde eller herreløse katte.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard