Spring til indhold

Skadedyr og skimmelsvamp

Rotter og skimmelsvamp skal bekæmpes. Det kan give store skader på bygninger, men også på helbredet.

Du skal anmelde til kommunen, når du ser rotter eller har mistanke om rotter.

I Holbæk Kommune betales for bekæmpelse af rotter. Der betales ikke for bekæmpelse af øvrige skadedyr.

Du kan gøre flere ting for at undgå skimmelsvamp i din bolig.

På Bolius.dk kan du læse mere om, hvordan du kan forebygge mod skimmelsvamp

Gå til Bolius.dk her

Rotter

Rotter er alvorlige skadedyr og skal bekæmpes. Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det.

Mink

Det er ikke tilladt at udsætte mink i naturen, men det er alligevel sket, og mange af dem trives nu så fint, at de har etableret vildtlevende bestande.

Muldvarpe og mosegrise

Muldvarpe og mosegrise er ikke skadedyr - men de kan være til stor irritation for haveejerne.

Måger

Det er grundejeren, som skal søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af måger.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp vokser i naturen og spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften.

Vilde og herreløse katte

Vildtregulering

Der skal søges om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt hos Naturstyrelsen

Øvrige generende dyr

Her kan du læse om generede dyr som myrer, dræbersnegle, myg m.v.

Råger

Råger lever i kolonier og kan opleves meget støjende og svinende i deres adfærd.


Feedback

Sidst opdateret

20.12.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Selvbetjening