Spring til indhold

Muldvarpe og mosegrise

Muldvarpe og mosegrise er ikke skadedyr - men de kan være til stor irritation for haveejerne.

Muldvarpe og mosegrise er mest almindelige på græsmarker og enge, men optræder også i villahaver, der grænser op til åbne områder.

Kommunen yder ikke hjælp til bekæmpelse.

Mange kan med held opsætte muldvarpesakse, som kan købes i byggemarkeder, og dermed få løst problemet. Ønsker du at få professionel hjælp til bekæmpelsen, kan du kontakte et firma, der udfører skadedyrsbekæmpelse.

Gift til muldvarpe

Der anvendes oftest produktet "Pellets". Når denne gift kommer i forbindelse med jordens fugtighed, udvikles en meget giftige luftart, phosphorbrinte, som også kan være dødelig for mennesker og dyr. Giften skal derfor lægges mindst 10 meter fra beboelse eller bygninger/arealer med dyr.

Det er kun autoriserede personer, der må udlægge giften.

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen