Spring til indhold

Rotter

Rotter er alvorlige skadedyr og skal bekæmpes. Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. De æder eller inficerer fødevarer til både mennesker og dyr, og de udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter bærer desuden forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Derfor har du pligt til at anmelde, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom. Vi i kommunen vil derefter sørge for at bekæmpe problemet. 

Anmeldelse af rotter

Rottebekæmperne kører på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.30. Lørdage samt søn- og helligdage kører bekæmperne i et begrænset tidsrum, hvis det drejer sig om akutte anmeldelser.

Hvis du har rotter inde i beboelse, vil du blive kontaktet inden for 24 timer.
Ved rotter på loftet, vægge, skunk eller kælder kontaktes du inden for 3 dage
Andre anmeldelser vedr. rotter udendørs som ved garager, skure, stalde og lignende eller i forbindelse med dyrehold og fuglefodring m.m. køres inden for 8 dage.

Anmeld rotter

​Der går sædvanligvis op til tre dage, inden rottebekæmperen kontakter dig, hvis det drejer sig om rotter udendørs i skure, garager, carporte, kompost eller andet.

Gebyr for rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse betales af alle ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.
Alle grundejere skal betale for rottebekæmpelse, også selvom du som grundejer har en privat ordning.

Såfremt der ved et tilsyn konstateres fejl og mangler (kloakbrud m.m.) inde på grundejers egen matrikel, er det på grundejeres egen regning at disse udbedres, hvis der ikke er tegnet en forsikring, der dækker.

Bekæmpelse af rotter

Rotter må kun bekæmpes med kemiske midler af autoriserede eller bemyndige personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Det indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgere, og at ikke autoriserede personer ikke må være i besiddelse af rottegift. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Det er tilladt at foretage privat rottebekæmpelse i Holbæk kommune hvis man er autoriseret R1 eller R2 rottebekæmper.

Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Mere viden om rotter

Gode råd til forebyggelse af rotter

Du kan gøre mange ting for at vanskeliggøre rotternes trivsel ved forskellige foranstaltninger. Ved at være opmærksom på de forhold der tiltrækker rotter, kan du nemlig selv være med til at gøre en forskel på, om rotterne har gunstige levemuligheder på din egen bolig.

Opdag tegnene på rotter i tide

De bedste metoder til at undgå rotter er at sørge for, at der er rent og ryddeligt på ejendommen.

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Holbæk Kommune har lavet en handlingsplan, som beskriver de tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter, som vi vil have fokus på i årene 2023-2026.

Privat rottebekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Holbæk Kommune, der er dog en række retningslinjer, som foruden den gældende lovgivning og vejledning skal følges. Der er tale om privat rottebekæmpelse udført af enten R1 eller R2 autoriserede.


Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Selvbetjening