Spring til indhold

Vildtregulering

Der skal søges om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt hos Naturstyrelsen

Regulering af skadevoldende vildt

I Holbæk Kommune reguleres hvert år rågeyngel på udsatte kommunale områder i perioden 1. maj til 15. juni.
Denne regulering foregår i samarbejde med Dansk Jægerforbund og de lokale jagtforeninger i Holbæk Kommune.

Tilladelse om regulering

Det er grundejeren selv, som skal søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af vildt på egen matrikel. 
Skema til ansøgning for vildtregulering findes på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du også læse om regler for regulering af husmår, ræve, mink og flagermus.

Link til styrelsens hjemmeside

På Naturstyrelsens hjemmeside henvises også til den lokale vildtkonsulent i Vestsjælland, som kan give gode råd om regulering af skadevoldende vildt.
Se link til hjemmesiden her: Vildtkonsulent i Vestsjælland

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen