Skel og hegn

Fælleshegn, egne hegn, træer i skel - hvad er hvad? Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn, en række træer eller en mur.

Hegn

Her skelnes mellem tre kategorier;

  • Fælleshegn Er hegn som er rejst i fællesskab, og står som regel i skellet mellem to grunde.
  • Egne hegn Er rejst alene af ejeren og står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter fra skellet.
  • Indre hegn Er hegn som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet. Indre hegn er ikke omfattet af Hegnsloven.

 Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelser finder du i hegnsloven. Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Man må derfor ikke rejse et nyt hegn i skel eller ændre et fælleshegn før man har aftalt dette med sin nabo. Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn.

Et hegnsyn kan vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Vurderingen bygger bl.a. på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Træerne skal desuden samlet udgøre en hegnsfunktion, dvs. stå så tæt at man ikke kan passere gennem trærækken. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber eller lignende. Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over din grund eller lignende, skal du lægge sag an ved den lokale underret, Retten i Holbæk. Hvis træerne udgør et hegn, kan du i stedet henvende sig til Hegnsynet i kommunen.

Her finder du pjecen Hegn og godt naboskab.

Lovgivning

Der kan være andre bestemmelser om hegn som for eksempel findes i lokalplaner, tinglyste servitutter m.v. Disse bestemmelser går forud for Hegnsloven.

Her finder du bekendtgørelse af lov om hegn
Her finder du hegnsloven, som indeholder orientering om hegnsregler, afgørelser fra retspraksis og meget mere.
Læs også om beskæring af træer og buske

 

Vil du have hegnsyn?

Du skal skriftligt bede om at få foretaget et hegnsyn. Der er krav til hvilke oplysninger du skal skrive når du anmoder om hegnsynet.


Feedback

Sidst opdateret

03.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen