Spring til indhold

Anmodning om hegnsyn

Her kan du anmode om at få afholdt et hegnsyn.

Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:
- fælleshegn (hegn i naboskel),
- egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel),
- grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen,
- grene, der er farlige for naboejendommen,
- grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

Hegnsynet kan kun behandle tvisterne, hvis du beder om det skriftligt.

Du skal igennem 6 trin for at gennemføre anmodningen korrekt. Du kan til enhver tid afbryde anmodningen ved at lukke dette vindue.

Vi modtager først din anmodning når du vælger Send ved det sidste trin. Du skal oplyse en mail-adresse (under Trin 1 - klagers mailadresse), så vi kan sende en kvittering til dig. Kvitteringen indeholder de oplysninger du giver undervejs i de 6 trin.

Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til hegnsynet, pligt til at give de oplysninger, som vi beder om i de 6 trin. Hegnssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

Hvis du ikke er ejer af ejendommen, skal du sørge for at sende en fuldmagt til Hegnsynet.

Her kan du hente en fuldmagt til udskrift.

Du skal oplyse matrikelnummer og ejerlav på den/de ejendomme, hvor du klager fra og på den/de ejendomme, som du klager over.

Her kan du søge om oplysning om matrikelnumre.

 

Anmodning om hegnsyn - trin 1

Efter hegnsloven kan en hegnssag ved hegnsynet i almindelighed kun rejses af grundejere. Ejerforholdet står på ejendommens skøde. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssag ved hegnsynet. Lejer/forpagter skal dog indkaldes til hegnsynsforretningen.

Angiv samtlige ejere af ejendommen
Matr.nr. og ejerlav skal oplyses
Adresse og postnr./by
Navn og adresse på lejer/forpagter


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard