Spring til indhold

Brug for hjælp

Informationer om de forskellige former for hjælp, kommunen tilbyder børn, unge og familier.

I Holbæk Kommune er det afdelingen Børn, Unge og Familier, der tilbyder hjælp og støtte til børn, unge og familier. Vores ønske er at hjælpe til, at alle børn trives, lærer noget og har venner og vi tror på at løsningerne skal findes i samarbejde med jer som familie. For at kunne tilbyde en sammenhængende og fagligt kvalificeret hjælp samarbejder vi med dagtilbud, skoler, foreninger og andre i og udenfor kommunen.

Børn, Unge og Familier er en del af kerneområdet Social Indsats og Udvikling.

 

Åben og anonym rådgivning

I Den Sociale Indgang tilbyder vi åben og anonym rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Opslagstavlen

På Opslagstavlen kan du finde gratis tilbud fra frivillige organisationer og Holbæk Kommune for børn, unge og familier, der har brug for hjælp.

Psykiske vanskeligheder

I Børne og Ungdomspsykiatrisk forum (BUF) undersøger vi de beskrevne problemstillinger og lægger en plan, for det videre forløb. Forældres samtykke, samt aktive medvirkende, er en forudsætning.

Børn med handicap

Har du et barn med et handicap eller en kronisk langvarig lidelse, har du mulighed for gratis rådgivning, økonomisk støtte og aflastning.

Pleje, anbringelse og tilsyn

Se anbringelsesgrundlag. Bliv plejefamilie i Holbæk Kommune. Indberetningsseddel til plejefamilie.

Underretning

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Du har også mulighed for at lave en anonym underretning.

Klager og sagsbehandlingsfrister

Klager, tilsyn og sagsbehandlingsfrister Ønsker du at klage? Hvem kan klage? Indholdet af en klage. Frister.

Hjælp i dagtilbud og skoler

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyder dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune rådgivning og vejledning for at understøtte inkluderende fællesskaber.

Familiekurser og gruppetilbud

Vi tilbyder kortvarende forløb og kurser til børn og forældre, der af forskellige årsager oplever udfordringer og vanskeligheder i deres hverdag.

Bestil en opringning

Book tid til en opringning fra en socialrådgiver fra Åben og anonym rådgivning eller fra dit barns sagsbehandler.


Feedback

Sidst opdateret

30.09.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Karina Aaskov

Kontakt Børn, Unge og Familier

Børn, Unge og Familiers telefon besvares i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 13.00.

Du kan ringe på 72 36 36 36 eller skrive sikkert enten via borger.dk eller følge dette link.

Skal du tale med dit barns sagsbehandler kan du ringe på 72 36 36 36 i sagsbehandlerens telefontid kl. 8.30-10.00.

Du kan også booke tid til en opringning

Coronainfo fra Børn, Unge og Familier

 

Her kan du se hvordan du kommer i kontakt med Børn, Unge og Familier https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/familie-og-boern/2020/info-fra-boerneindsatsen/