Spring til indhold

Sagsbehandlingsfrister

For Borgerservice, Børn og Unge, Socialcenteret, Ældreområdet og arbejdsmarkedscenteret er der en samlet oversigt over sagsbehandlingstider

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning, skal borgeren som hovedregel have en kvittering inden for 5 arbejdsdage, med mindre der forinden er truffet en afgørelse. Det skal af kvitteringen fremgå, hvornår det kan forventes, at der træffes en afgørelse, og hvilken afdeling og medarbejder der behandler sagen.

Se fristerne her

 Feedback

Sidst opdateret

01.06.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Karina Aaskov