Spring til indhold

Ferier og lukkedage

Der orienteres om ferier, lukkedage og muligheden for fællespasning via Aula.

Lukkedage i dagpleje og daginstitutioner 

Dagtilbuddene i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
  • Uge 29 og 30.
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbuddene i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).

Mulighederne for fællespasning annonceres 6- 8 uger før lukkeperioden via Aula og tilmeldingen foregår ligeledes her. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 12 uger før.

Fællespasning foregår i fire udvalgte børnehuse med geografisk spredning.

Børnehuse, der er varetager fællespasningen i 2021:

Mørkøv Børnehus – område Skovvejen.

Solgården – område Kildedam.

Solsikken – område Katrinedal.

Eventyrlunden – område Holbæk By.

 

Børnehusene modtager børn i fællespasning fra dagpleje, børnehuse (vuggestue/børnehave) og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag til 16.45). Tidsrummene kan reduceres ved meget få tilmeldte børn. 

Det kan være en god ide, hvis dit barn besøger børnehuset, hvor det er tilmeldt fællespasning, inden start. Tal med lederen i dit barns faste børnehus, om muligheden for det. Vi kan ikke garantere, at der er kendte voksne, men du kan være sikker på, at de medarbejdere, der deltager i fællespasningen, vil tage godt imod dig og dit barn.

Tilmelding og frister

Hvis du vil benytte dig af tilbuddet om fællespasning, skal du tilmelde dit barn via 'Børn i Holbæk'. Har du valgt fællespasning til dit barn, vil du få yderligere information herom af børnehuset.

Du kan melde dit barn til fællespasning cirka to måneder før lukkedagen. Tilmeldingen lukkes cirka en måned før lukkedagen. Ved behov for fællespasning i uge 29 og 30 er det muligt at tilmelde dit barn fire måneder før uge 29 og tilmeldingen lukker tre måneder før uge 29. 

Akut behov for pasning

Skulle du være i den situation, at du uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen, er det også muligt. Kontakt da lederen i dit barns børnehus.

Ønsker du mere information om lukkedage og fællespasning, er du velkommen til at spørge i dit barns dagtilbud.

 

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen