Spring til indhold

Tilsyn med dagtilbud

Holbæk kommune har pligt til at føre tilsyn med alle dagtilbud - både kommunale og private.

I Holbæk Kommune har vi fokus på, at alle børn trives og lærer, så meget de kan. Derfor vil vi have dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudvikling er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.

Tilsynsforpligtelsen gælder alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering, dvs. både kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger.

Nedenstående dokument ("Ramme for tilsyn") beskriver hvordan Holbæk Kommune udmønter sin tilsynsforpligtelse. Beskrivelsen har til formål at gøre det tydeligt for forældre, personale, ledere og politikere, hvad der føres tilsyn med, hvordan tilsynet udføres og hvor ofte det gennemføres.

Ramme for tilsyn i Holbæk Kommune

 Feedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning - tilsyn i dagtilbud

Kommunens tilsynsforpligtigelse er bundet op på Retssikkerhedslovens §16 og Dagtilbudslovens §5.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudslovens §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Tilsynsrapporter for dagtilbuddene i Holbæk Kommune