Spring til indhold

Takster og tilskud 2021

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2021.

Takster for de kommunale tilbud – gældende fra 1. januar 2021

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2021 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned
Pr. rate
Dagpleje 3.091 kr.
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år 3.436 kr.
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart 1.890 kr.
Frokost    627 kr.

Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge

Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens øvrige børn under skolealderen.

Se nærmere info på Holbaek.dk

Dagpleje - deltidsplads under barsel      2.106 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år   2.200 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart   1.210 kr.

 

SFO og Cirkus Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned  

pr. rate

SFO1 (0-3 klasse) 1.957 kr. 
SFO2 (4-7 klasse)    917 kr.
 Cirkus Kæphøj 1.644 kr.

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler gældende fra 1. januar 2021

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2021 (pr. måned i 12 mdr.)                           Pr. måned
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.376 kr.
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.   3.561 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud via kommunens selvbetjeningsløsning.

Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det her. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn

Du kan søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt vare et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning for aldersgruppen 0-2 år og udgør 6.376 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder. 

Tilskud til plads i privat daginstitution Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år  10.105 kr.
Heraf driftstilskud     9.284 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       311 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       510 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   5.379 kr.
Heraf driftstilskud    4.978 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      176 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      225 kr.
   
Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution* Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år   6.305 kr.
Heraf driftstilskud   5.793 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    194 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    318 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   3.331 kr.
Heraf driftstilskud   3.082 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    109 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    140 kr.

 * Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. Se nærmere info på Holbaek.dk.

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned

 

3.259 kr.

 Fripladser   

Indtægtsgrænsen i indeværende år (2021) er:

Under 185.701 kr.

udgør egenbetalingen:

   0%

Over 576.800 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 64.967 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.Feedback

Sidst opdateret

30.08.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen