Spring til indhold

Find skoler - Frihedsforsøget

I Holbæk Kommune har vi 11 selvstændige folkeskoler. Information om hjemmeundervisning finder du også her på siden.

Skal dit barn begynde i skole?

Du kan læse om skolestart og afholdelse af informationsmøder på skolerne på siden Læs om skolestart. Du kan også søge flere informationer på skolernes egne hjemmesider, som du finder her på siden.

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særligt, som folkeskolen kan. Holbæk Kommunes folkeskoler har mange kvaliteter, og dem vil skolerne rigtig gerne vise frem. Klik på videoklippet og oplev "Folkeskolen - tæt på dig".

Skal dit barn hjemmeundervises?

Du kan som forælder vælge at undervise dit barn hjemme. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ønsker du at hjemmeundervise, skal du give Holbæk Kommune besked om det, inden hjemmeundervisningen påbegyndes. Meddelelsen om hjemmeundervisningen er gældende for ét skoleår ad gangen. Du skal oplyse om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Når du udfylder skemaet, erklærer du dig som forældre/værge indforstået med, at du har ansvaret for, at den hjemmeunderviste elev får en undervisning, der står mål med folkeskolens undervisning, og at du selv afholder alle udgifter hertil (herunder skolebøger og andre undervisningsmaterialer). Når du har udfyldt orienteringsskemaet og trykker godkend vil Holbæk Kommune automatisk få besked om hjemmeundervisningen.

Orientering af kommune og skole om hjemmeundervisning

I Holbæk Kommune er det distriktsskolen, der fører tilsyn med hjemmeundervisningen. Den tilsynsførende fra skolen vil aflægge besøg på undervisningsstedet som en del af sit tilsyn (jf. Folkeskolelovens § 33 samt Lov om friskoler og private grundskoler, § 34 – § 35). Du modtager en kvittering for meddelelsen om hjemmeundervisning fra distriktsskolen som bl.a. indeholder en indkaldelse til møde på skolen. For yderligere oplysninger om hjemmeundervisning og tilsyn se: Retningslinjer om hjemmeundervisning.

Du kan i det geografiske kort over skoler ude i højre side indtaste dit barns bopælsadresse og se, hvilken skole, dit barn hører til. 

Du kan læse om hver enkelt folkeskole i Holbæk Kommune via linksene nedenfor:

Holbæk 10. klassecenter

Vores tilbud er for alle, der har brug for at blive stærkere fagligt, personligt og socialt.

Vi gør vores bedste for at hjælpe hver enkelt elev med at blive klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

Det gælder både for elever, der ønsker en erhvervsfaglig uddannelse og for elever, der vælger en gymnasial uddannelse. 

I kan via en uddannelsesvejleder eller ved at tage kontakt til os, blive klogere på om vores 10. klasses tilbud kunne være noget for dit barn. 

Holbæk 10. klassecenter

Frihedsforsøget

Folkeskolerne i Holbæk Kommune er en del af Folketingets frihedsforsøg. 

De næste tre år kan folkeskolerne i Holbæk Kommune blive fritaget fra en række nationale og kommunale regler på området. Målet er at skabe endnu bedre undervisning og trivsel for eleverne.

Frihedsforsøget har i Holbæk Kommune fået navnet Børnenes Skole – Frihed, Faglighed og Fællesskab.

Følge med på www.børnenesskole.dk.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

19.01.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kort over skoler

Åbn kortet via linket og se den nye skolestruktur med 11 skoledistrikter.

Se kortet i stort format

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst, og kan derved se i hvilket skoledistrikt I bor.