Spring til indhold

Ny skolestruktur

Alle partier i Kommunalbestyrelsen godkendte 20. januar 2021 en ny struktur på skoleområdet i Holbæk Kommune. Fra næste skoleår, der begynder i august 2021, vil der således være 11 skoler i stedet for de nuværende fire og en bevarelse af alle skolematrikler.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af budget 2021-24 prioriteret et økonomisk løft af folkeskolen med det formål, at alle elever skal lære endnu mere og trives endnu bedre i folkeskolen. 

I budgetaftalen for 2021-24 indgår ekstra 34,5 mio. kr. til folkeskolerne. Heraf 21,3 mio. kr. til at sikre skolerne realistiske budgetter. Herudover 10 mio. kr. til direkte kvalitetsforbedringer, fx to-voksen-ordninger, flere vejledere og kompetenceudvikling. Desuden er der afsat 3,2 mio. kr. til indførelse af ny skolestruktur.

Ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021 med 11 selvstændige skoler

Den ny skolestruktur understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt. En skolestruktur med mindre skoler skal give en mere enkel og gennemsigtig skolestruktur med tydelig nærledelse tæt på elever og forældre i hverdagen.

Skoleområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i fire områder, hvor der i hvert område er én skole, som består af tre eller flere skoleafdelinger.

Den nye skolestruktur vil betyde, at antallet af skoler ændres. Forslaget betyder, at de 4 nuværende skoler ophører og i stedet for etableres 11 selvstændige skoler.

Forslaget ændrer ikke på antallet af skolematrikler (fysiske enheder) i kommunen.

De nye skoler er:

 

Læs forslaget til ny skolestruktur

 

Skolebestyrelsesvalg på Holbæks 11 nye folkeskolerFeedback

Sidst opdateret

09.08.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kort over skoler

Åbn kortet via linket og se den nye skolestruktur med 11 skoledistrikter.

Se kortet i stort format

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst, og kan derved se i hvilket skoledistrikt I bor.