Spring til indhold

Strategier og mål

Strategi for Fremtidens dagtilbud' og 'Holbæk Danner Skole' er den faglige udmøntning af Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Strategi for Fremtidens Dagtilbud og Holbæk Danner Skole tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik.

Børne- og Ungepolitikken for Holbæk Kommune 

Strategi for Fremtidens Dagtilbud 

Strategi for Femtidens Dagtilbud er blevet til i samarbejde mellem ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet og i tæt samarbejde med fagpersoner, borgere og forældre. Strategien følges årligt op af en handleplan. I handleplanen prioriteres de indsatser, der skal fokuseres på i den pågældende periode.

Læs strategi for Fremtidens Dagtilbud

Holbæk Danner Skole

"Holbæk Danner Skole" er overskriften på Holbæk Kommunes indsatser på skoleområdet. Det er en sammensmeltning af folkeskolereformen, kommunes Børne- og Ungepolitik samt projektet "Fremtidens Folkeskole". Strategien udstikker de områder, hvor vi i de kommende år skal gennemføre en fælles og fokuseret indsats, der får flere igennem uddannelsessystemet i Holbæk Kommune. Strategien er en fælles ramme om de initiativer, der skal udvikles på den enkelte skole i overensstemmelse med de særlige udfordringer og styrker, der er til stede.

Læs Holbæk Danner Skoles strategi

 Feedback

Sidst opdateret

05.10.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Styrelsesvedtægt - dagtilbud

Bliv klogere på centrale rammer og retningslinjer for arbejdet i Holbæk Kommunes dagtilbud. 

Styrelsesvedtægt og bilag