Spring til indhold

Kvalitetsrapporter

I Holbæk bliver der, som i alle andre kommuner, udarbejdet en kvalitetsrapport for henholdsvis folkeskoler og dagtilbud hvert andet år.

Kvalitetsrapport for dagtilbud

I Holbæk Kommune lægger vi vægt på at skabe dagtilbud, hvor personalet arbejder målrettet med barnets læring, trivsel og udvikling. Børnene skal mødes af voksne, der viser dem anerkendelse og respekt og støtter dem i at indgå i sociale- og læringsfremmende fællesskaber.
Med udgangspunkt i strategi for fremtidens dagtilbud, tager kvalitetsrapporten for 2017 afsæt i 3 overordnede temaer:

  • Dagtilbuddenes arbejde med udvikling af læringsmiljøer
  • Dagtilbuddenes understøttelse af børns sproglige udvikling
  • Erfaringsopsamling om projekt børn i bevægelse (DGI-uddannelsen)

Du kan læse nyeste kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet her: 

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport for skolerne

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene udvikle og understøtte elevernes kompetencer og dannelse og forberede dem til videre uddannelse. 

Kvalitetsrapporten sætter blandt andet fokus på de faglige resultater og elevernes trivsel. Den udarbejdes hver andet år og består af to dele - en 'skoledel', hvor skolernes faglige resultater og udviklingsindsatser præsenteres, og en 'kommunedel', som præsenterer resultaterne på kommuneniveau sammenholdt med landsgennemsnittene.

Du kan læse nyeste kvalitetsrapporter her:

Kvalitetsrapport 2019/20 - kommunedel

Kvalitetsrapport 2019/20 - skoledelFeedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen