Spring til indhold

Om den kommunale ungeindsats

I Holbæk Kommune har vi taget udgangspunkt i kommunens kerneopgaver og organiseret os efter det. Her kan du læse om, hvordan indsatsen for vores unge er organiseret i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

En af Holbæk Kommunes kerneopgaver er at hjælpe det enkelte unge menneske til at tage en uddannelse, så den unge kan forsørge sig selv og skabe et godt liv. Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge er den organisatoriske enhed, som har et særligt ansvar for denne kerneopgave.

Uddannelse til Alle Unge har ansvar for unge fra de forlader grundskolen til de har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse eller fylder 30 år. Opgaven er, at skabe gode, helhedsorienterede løsninger og resultater for vores unge - på tværs af de mange lovgivninger, som gælder på området.

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge har pr. maj 2019 i alt ca. 277 medarbejdere med mange forskellige fagligheder, som bidrager til at løse kerneopgaven for og med de unge: Lærere, uddannelsesvejledere, socialrådgivere, socialpædagoger, virksomhedskonsulenter og mange flere.

Idet kerneområdet spænder over et meget bredt felt, er en organisering, der understøtter faglighed og lovgivningsekspertise, nødvendig. Tæt samarbejde og stærke relationer mellem afdelinger og team er nøglen til den helhedsorienterede kommunale ungeindsats i Holbæk Kommune.

Uddannelse til Alle Unge er organiseret i to hovedområder. Hvert område er organiseret i afdelinger med en række teams:

Område: Ungeindsatsen

Afdeling: Unge i og tæt på uddannelse/økonomi og administration

 • Uddannelsesvejledning/kontaktpersonordning (i udskolingen og op til 25 år)
 • Uddannelsesparate (LAB)
 • Elevtjeneste
 • Økonomi


Afdeling: Unge med behov for særlig indsats

 • Rehabilitering (bl.a. Serviceloven)
 • Aktivitetsparate (LAB)
 • STU/Myndighed


Afdeling: Understøttende og udviklende indsats

 • Ungebasen/Kantine
 • Transitten og Ungeboliger
 • Beskæftigelsestilbud
 • Virksomhedsindsats og projekter
 • Åben rådgivning/Én indgang


Afdeling: Unge under 18 år og efterværn

 • Servicelov under 18 år
 • Efterværn

 

Område: Undervisning og Forebyggelse

Afdeling: UngHolbæk - Fritid og Forebyggelse

 • Ungdomsskole
 • Ungdomsklubber
 • SSP
 • Cirkus Kæphøj

 
Afdeling: UngHolbæk - Dagundervisning

 • 10. klassecenter
 • 10Plus
 • Ungdomsklassen
 • Udvidet modtagelsesklasse (UM10)


 Afdeling: CSU Ungdomsuddannelse

 • Studiegården
 • STU/udfører
 • Sekretariat

 
Afdeling: CSU Kommunikationscenter

 • Hjerneskade/rehabilitering
 • Specialundervisning for voksne
 • LæseTek

Herudover er Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) etableret som en selvstændig udviklings- og driftsenhed med egen leder direkte under chefen for Vækst og Bæredygtighed.

 Feedback

Sidst opdateret

09.08.2021

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen