Spring til indhold

Ungeprofilundersøgelsen 2020-21

Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk spørgeskemaundersøgelse, som i november 2020 til januar 2021, blev besvaret af 7.-9. klasse, 10. klasse samt ungdomsuddannelser beliggende i Holbæk Kommune.

Ungeprofilundersøgelsen giver et billede af, hvordan Holbæk Kommunes unge oplever deres egen fysiske, mentale og sociale trivsel – både i skole- og fritidsliv. Der bliver spurgt ind til parametre såsom tobak, alkohol, kost, rusmidler, fysisk aktivitet, søvn, skole/uddannelse, mobil-/tabletvaner, adfærd på de digitale medier, fysisk og mental trivsel, familieliv, arbejds- og fritidsliv, seksualitet og kriminalitet. Med ungeprofilundersøgelsen er der skabt lokal viden om de unges sundhed og trivsel til nytte for Holbæk Kommune samt for skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk spørgeskemaundersøgelse, som i november 2020 til januar 2021, blev besvaret af 7.-9. klasse, 10. klasse samt ungdomsuddannelser beliggende i Holbæk Kommune. Både de kommunale skoler, private skoler, specialskoler samt alle ungdomsuddannelser blev inviteret til at deltage. 3310 unge har deltaget i undersøgelsen i Holbæk Kommune. Da undersøgelsen blev foretaget samme periode sidste år, var der 2856 besvarelser. I alt har 38 kommuner deltaget på landsplan i dette års undersøgelse.
Der er gennemført to undersøgelser; én for 7.-9. klasse og én for 10. klasse og ungdomsuddannelser (15-30 år). Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen blev besvaret under Covid-19 nedlukningen.

Du kan læse rapporterne fra de to undersøgelser her:

 Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen