Spring til indhold

Om uddannelsesvejledningen

Uddannelsesvejledningen er en del af Uddannelse til Alle Unge i Holbæk Kommune og tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge.

Uddannelsesvejledningen i Holbæk er en del af den kommunale ungeindsats og tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge.
Den kommunale ungeindsats er en del af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge i Holbæk Kommune 

Vi vejleder om ungdomsuddannelse og job til elever i grundskolens 7. - 10. klasse.
Vi vejleder også unge mellem 15 og til og med 24 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 

Det er vores opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og til og med 24 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, det er realistisk, at gennemføre.

Vejledning af unge 15 - 17 årige
Vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af de unges uddannelsesplan og under hensyn til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Vejledning af unge 18 - 24 årige
Vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder især unge, der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Uddannelsesplanlægningen omfatter:

•  Udarbejdelse af uddannelsesplan
•  Deltagelse i vejledningsaktiviteter
•  Derudover tilbydes de unge vejledningssamtaler efter behovFeedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen