Spring til indhold

Private tilbud

Der er private dagbehandlingstilbud i Holbæk Kommune. Her er der en oversigt over tilbuddene.

 

Information

Der er flere private behandlingstilbud i kommunen.

Tilbuddene er for børn og unge. Det kan være, de mistrives, er psykisk sårbare eller sociale vanskeligheder. De forskellige private tilbud er:

 

Behandlingsstederne Søbæk www.soebaek.dk

ConCura www.concura.dk

Farmen Dagskole www.farmen.dk

Heldagsskolen Pilelygaard www.pilelygaard.dk

Hjembækskolen www.hjembaekskolen.dk

Jyderup Private Heldagsskole www.jphel.dk

Lykkegard www.lykkegard.dk

Opholdsstedet Skovly www.opholdsstedet-skovly.dk

Skole- og behandlingshjemmet Orø Strand www.oroestrand.dk

Skolen på Kasernevej www.kasernevej73.dk


 

 

Der bliver ført tilsyn med de private tilbud.

Her kan du læse tilsynsrapporterne for undervisning på dagbehandlingstilbuddenes interne skoler.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen