Spring til indhold

Specialtandpleje

Der er mellem Holbæk kommune og Regionstandplejen indgået aftale om, at Regionen varetager Specialtandplejen.

Yderligere informationer om Regionstandplejens adresse og telefonnummer kan findes på:

Regionens hjemmeside

Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller den kommunale omsorgstandpleje. 

Specialtandpleje udføres af Regionstandplejen

Et fællestræk for de borgere, som indskrives i specialtandplejen er, at de vanskeligt eller slet ikke kan benytte tandplejetilbuddet for voksne og at de vanskeligt eller slet ikke kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner.
Tandplejetilbuddets omfang vil derfor være afhængig af den enkelte persons tolerance og samarbejdsevne i tandbehandlingssituationen. 

Det er den Regionale Tandpleje i Slagelse, der varetager specialtandplejen for Holbæk kommune.
Alle undersøgelser og behandlinger sker på klinikken i Slagelse.

Den enkelte patient får tilbudt tandbehandling efter behov.

Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Der opkræves en egenbetaling på som reguleres én gang årligt. Herefter er al tandbehandling gratis.

Visitation

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Holbæk kommune har nedsat et tværfagligt visitationsudvalg. Visitation til Specialtandpleje foretages på baggrund af et ansøgningsskema.
Blanketten/skemaet udfyldes af kommunal visitator eller pædagogisk- og sygeplejefagligt personale med et godt kendskab til patienten.

Visitation til Specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte øvrige tandplejetilbud.

Ansøgningsskema skal udfyldes af fagpersonale eller visitator. Helhedsvurdering eller funktionsbeskrivelse skal medsendes

Ansøgningsskema til specialtandpleje


Ansøgningsskema sendes til:

Tandplejens kontor
Bispehøjen 2
4300 Holbæk

Tandplejen videresender ansøgningen til Region Sjælland.

Der opkræves brugerbetaling. Hvis behandlingen reelt er billigere end brugerbetalingen, opkræves patienten et lavere beløb. Prisen reguleres årligt.

Børn og unge under 18 år er ikke underlagt brugerbetaling.

Du kan læse mere om regler og vilkår for Specialtandplejen i 'Bekendtgørelse om tandpleje'(BEK. nr. 1658 af 22/12/2017, kap.3). 

 Feedback

Sidst opdateret

24.06.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Karina Aaskov

Akut tandpleje

Ved tandpine eller tandskade, skal du ringe til Tandplejen på tlf. 72 36 80 12. Udenfor klinikkernes åbningstid og i ferier kan du kontakte en privat tandlæge.

Ved behov for akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage kan du kontakte Tandpinevagten i Region Sjælland.

Se mere på siden om tandlægevagt