Spring til indhold

Aktivitetsparat på kontanthjælp

Du er aktivitetsparat og på kontanthjælp. Du er desuden fyldt 30 og har brug for støtte til at komme videre - eller du er under 30, du har en kompetencegivende uddannelse, men du har brug for støtte til at komme videre. Læs her om vores tilbud til dig.

Når du bliver tilknyttet Jobcentret, planlægger vi sammen med dig et forløb, der skal bringe dig videre. Der er tre vigtige trin på vejen:

Min plan

Din vej til arbejdsmarkedet starter første dag, du møder i jobcentret. Inden 2 uger er der lagt en plan sammen med dig.

 

På første møde drøfter du med en sagsbehandler, alle de forhold, der kan have betydning for dine muligheder for job eller uddannelse. Sammen med dig lægger vi en plan, der hedder ’Min plan’. Den beskriver hvilke indsatser, der vil være bedst for dig. Herefter bruger vi de første to uger på at planlægge din videre vej. Vi udarbejder et CV, introducerer dig til vores tilbud og korte kurser og tilbyder dig desuden en læse- og skrivetest.

Et tværfagligt møde
For at sikre din "Min Plan" indkalder vi dig også til et tværfagligt møde, hvor fagpersoner fra andre dele af kommunen deltager. De kan bidrage med viden og tilbud i forbindelse med job og virksomheder, økonomi, mental og fysisk sundhed, rusmidler samt børn og familie.

Hurtig afklaring af økonomisk hjælp og ydelser
Vi samarbejder med Ydelsesservice om afklaring af din økonomi og ydelser. Afklaring om du er berettiget til f.eks. kontanthjælp tager mellem 1-3 dage. Bemærk, at kontanthjælp er kun en midlertidig ydelse. Målet er, at sikre dig den højest mulige grad af selvforsørgelse, at du kommer i uddannelse eller i job, enten på fuldtid eller deltid. 


Information om økonomisk hjælp og ydelser hos YdelsesserviceMin støtte

Med udgangspunkt i ’Min plan’ skal du deltage i en virksomhedsvendt indsats, for eksempel praktik, løntilskud eller deltidsjob.

Indsatsen tager udgangspunkt i netop din situation og behov for hjælp. Hvis du har brug for det, kan vi hjælpe med andre tilbud ved siden af den virksomhedsvendte indsats. Det kan for eksempel være:

  • Fysisk træning
  • Hjælp til håndtering af smerter
  • Hjælp til håndtering af psykiske problemer og/eller misbrug
  • Mentorstøtte
  • Hjælp fra en familiekonsulent

Vi justerer indsatserne efter dit behov. Men vi bliver ved, indtil du får et arbejde eller bliver klar til en uddannelse eller alternativt får bevilget for eksempel ressourceforløb, fleksjob eller i meget sjældne tilfælde en førtidspension. 

Gå til "Planlæg din jobsøgning" her

Min virksomhed

I Jobcenter Holbæk har vi et bredt kendskab til virksomhederne i Holbæk Kommune. Den viden bruger vi til at hjælpe dig nærmere job.

Målet er, at du kommer nærmere at kunne forsørge dig selv. Derfor er den virksomhedsrettede indsats kernen i vores samlede indsats og tilbud til dig.

Kom i praktik i en partnerskabsvirksomhed
Jobcenter Holbæk samarbejder med mere end 100 virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed for ledige. I praktikken kan du træne dine personlige og faglige kompetencer.  Inden praktikken skal du sammen med din jobkonsulent finde frem til, hvilke kompetencer der skal trænes. På baggrund af dine ønsker og behov finder vi en plads i en virksomhed. Vi vægter dine egne ønsker højt og bestræber os på at finde et godt match mellem dig og din praktikvirksomhed.

Hjælp til jobsøgning
Når du er til samtale hos din jobkonsulent, har I mulighed for at kigge på udbuddet af ledige stillinger samt stillinger med løntilskud og praktikpladser. Derudover vælger vi at søge efter cv'er på jobnet, og det er derfor vigtigt at du har et opdateret cv.Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Book din egen samtale i Jobcenter Holbæk

Jobcenter Holbæk opfordrer til, at du selv booker dine samtaler. Dermed får du indflydelse på dato og tid til dine samtaler. 

 

Se video om selvbooking af samtaler (23video)

Hvad betyder kontanthjælpsloftet?

Krav om 225 timers arbejde

225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp.


Læs faktaark fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hér

Læs yderligere information på borger.dk

Småjob

Småjob helt ned til få timer om ugen, kan være din genvej til et fuldtidsarbejde. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. halvår 2016 i alt 650.900 jobs med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. 70 % (svarende til 455.500 af jobbene) var på under 10 ugentlige timer.

Hvordan får jeg et småjob?

  • Søg småjobs på jobnet.dk 
  • Kontakt Jobcenter Holbæk på 72 36 36 36
  • Kontakt evt. Ydelsesservice på 72 36 36 36 for yderligere vejledning.

Hvordan opnår borgere på kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?
Læs mere om mulighederne og erfaringer fra samarbejdet mellem dig som er ledig, virksomheder og jobcenter.

Læs også om ordinære løntimer for borgere i ressourceforløb
- fakta om borgerens økonomi (af STAR)
Læs hér

 

Det lokale jobbarometer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udgiver hver måned et jobbarometer. Det giver et overblik over, hvor der er gode jobmuligheder lokalt. Hent seneste Jobbarometer.