Spring til indhold

Skal du arbejde i Danmark - Norden

Hvad gælder for nordiske statsborgere?

Er du statsborger fra Sverige, Norge, Finland eller Island, kan du frit opholde dig i Danmark på ubestemt tid uden at skulle have en arbejds- og opholdstilladelse. Det samme gælder, hvis du vil studere eller arbejde i landet.

Nordiske statsborgere kan rejse ind i Danmark uden pas, men du skal altid kunne identificere dig fx via et kørekort, pas eller hævekort.

På hjemmesiden Hallo Norden kan du læse mere om at at bo og arbejde i de nordiske lande.

Hvor skal du betale skat?

Hvis du som nordisk statsborger arbejder eller opholder dig i Danmark i en periode, forpligter du dig også til at betale skat efter danske regler. Du kan dog fortsat råde over en bolig og være forpligtet til at betale skat i det land, hvor du bor eller er flyttet fra.

Hvis du er fuldt skattepligtig i to lande, vil du som udgangspunkt skulle betale skat i begge lande af samme indkomst og formue. I disse tilfælde er det vigtigt at få klarlagt, i hvilket land du har skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i den nordiske skatteaftalen).

Du kan læse mere om skattepligt og dobbeltbeskatning på Nordisk eTax:

Er du grænsegænger fra Sverige, kan du læse mere om skat i Øresundsregionen:

Er du nordisk statsborger, der studerer i Danmark, kan du læse mere på Nordisk eTax om skattepligt:

Hvordan får du vurderet dine uddannelseskvalifikationer?

Hvis du har taget din uddannelse i udlandet, og ønsker at bruge den i Danmark, kan du få den vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vurderingen kan bl.a. bruges til at forklare dine kvalifikationer for en arbejdsgiver.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

Lovgivning

Du kan læse mere om skatteregler i Dobbeltbeskatningsaftalen, en overenskomst indgået mellem de nordiske lande:

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark i 'Bekendtgørelse af udlændingeloven':