Spring til indhold

Min plan

Din vej til arbejdsmarkedet starter første dag, du møder i jobcentret. Inden 2 uger er der lagt en plan sammen med dig.

 

På første møde drøfter du med en sagsbehandler, alle de forhold, der kan have betydning for dine muligheder for job eller uddannelse. Sammen med dig lægger vi en plan, der hedder ’Min plan’. Den beskriver hvilke indsatser, der vil være bedst for dig. Herefter bruger vi de første to uger på at planlægge din videre vej. Vi udarbejder et CV, introducerer dig til vores tilbud og korte kurser og tilbyder dig desuden en læse- og skrivetest.

Et tværfagligt møde
For at sikre din "Min Plan" indkalder vi dig også til et tværfagligt møde, hvor fagpersoner fra andre dele af kommunen deltager. De kan bidrage med viden og tilbud i forbindelse med job og virksomheder, økonomi, mental og fysisk sundhed, rusmidler samt børn og familie.

Hurtig afklaring af økonomisk hjælp og ydelser
Vi samarbejder med Ydelsesservice om afklaring af din økonomi og ydelser. Afklaring om du er berettiget til f.eks. kontanthjælp tager mellem 1-3 dage. Bemærk, at kontanthjælp er kun en midlertidig ydelse. Målet er, at sikre dig den højest mulige grad af selvforsørgelse, at du kommer i uddannelse eller i job, enten på fuldtid eller deltid. 


Information om økonomisk hjælp og ydelser hos Ydelsesservice


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen