Spring til indhold

Min virksomhed

I Jobcenter Holbæk har vi et bredt kendskab til virksomhederne i Holbæk Kommune. Den viden bruger vi til at hjælpe dig nærmere job

Målet er, at du kommer nærmere at kunne forsørge dig selv. Derfor er den virksomhedsrettede indsats kernen i vores samlede indsats og tilbud til dig.

Kom i praktik i en partnerskabsvirksomhed
Jobcenter Holbæk samarbejder med mere end 100 virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed for ledige. I praktikken kan du træne dine personlige og faglige kompetencer.  Inden praktikken skal du sammen med din jobkonsulent finde frem til, hvilke kompetencer der skal trænes. På baggrund af dine ønsker og behov finder vi en plads i en virksomhed. Vi vægter dine egne ønsker højt og bestræber os på at finde et godt match mellem dig og din praktikvirksomhed.

Hjælp til jobsøgning
Når du er til samtale hos din jobkonsulent, har I mulighed for at kigge på udbuddet af ledige stillinger samt stillinger med løntilskud og praktikpladser. Derudover vælger vi at søge efter cv'er på jobnet, og det er derfor vigtigt at du har et opdateret cv.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen