Spring til indhold

Nedsat arbejdsevne og pension

Har du nedsat arbejdsevne, kan du få hjælp til at få indrettet din arbejdsplads og dine arbejdsforhold.

Du kan have nedsat arbejdsevne af mange årsager. Du kan fx have været ude for en ulykke, være nedslidt af hårdt fysisk eller gentagen arbejde, have et handicap, langvarige psykiske lidelser eller på anden måde være ude af stand til at præstere det, der almindeligvis kræves på det ordinære arbejdsmarked.

Du kan også henvende dig i Arbejdsmarkedscenteret for at få en vurdering og afklaring af din arbejdsevne, så du kan få et arbejdsliv, der matcher din arbejdsevne. Vurderingen og afklaringen afhænger af din situation, og du skal derfor tage kontakt til Arbejdsmarkedscenteret for at høre nærmere om dine muligheder. Her på siderne kan du søge generel information.

Afklaring

Hvis du ikke længere kan varetage dit nuværende arbejde eller tidligere erhverv kan du i samarbejde med jobcentret indgå i et forløb om afklaring af din arbejdsevne med henblik på, at du får tilkendt f.eks. fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, hvor værkstedsassistenter sørger for, at der bliver taget særligt hensyn til dig som medarbejder

Fleksjob og fleksydelse

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig

Tidlig pension

Tidlig pension er en ydelse for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen

Delpension

Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i arbejdstid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

Førtidspension

Personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt førtidspension

Førtidspensionister i job

Førtidspensionister må gerne arbejde og tjene penge ved siden af førtidspensionen

Pension og job

Du må gerne arbejde, og det kan altid betale sig at arbejde - også selvom du er på efterløn, førtidspension eller folkepension.


Feedback

Sidst opdateret

07.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost