Spring til indhold

Afklaring

Hvis du ikke længere kan varetage dit nuværende arbejde eller tidligere erhverv kan du i samarbejde med jobcentret indgå i et forløb om afklaring af din arbejdsevne

Det er rehabiliteringsteamet, der indstiller, hvad din fremtidige forsørgelse skal være. 

Læs mere om rehabiliteringsteamets opgaver og sammensætning.

En afklaring af din arbejdsevne kan udmunde i forskellige tiltag:

Revalidering, hvis du har en uddannelse, men ikke længere kan varetage denne arbejdsfunktion pga. helbredsmæssige udfordringer. Du kan også blive afklaret til revalidering hvis du ikke har nogen uddannelse. For, at blive afklaret til revalidering skal arbejdsområdet været et efterspurgt fag (på arbejdsmarkedsbalance-listen).

Læs om faget er på arbejdsmarkedsbalance-listen

  • Fleksjob – for at være berettiget til et fleksjob skal du være under 65 år. Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og alle muligheder for genoptræning og omplacering skal være undersøgt. Fleksjob kan både være hos private og offentlige arbejdsgivere.
  • Førtidspension – hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage nogen former for arbejde og har en meget lav arbejdsevne kan du blive afklaret til førtidspension. Der er to måder hvorpå du kan søge om førtidspension; § 17 og § 18 i Lov om social pension.
    • Førtidspension efter § 17, dækker over ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag. De oplysninger der kan bruges til dette, er alt lægeligt der ligger i jobcentrets system i forvejen, - der kan ikke anmodes om ikke nye undersøgelser, men der kan indhentes allerede eksisterende oplysninger fra evt. sygehus eller speciallæge.
    • Førtidspension efter § 18, dvs. du indgår i et afklaringsforløb tilrettelagt af jobcentret: Her skal du deltage i en arbejdsprøvning for, at få afklaret og belyst din arbejdsevne og der kan anmodes om evt. undersøgelser ved speciallæger.


Feedback

Sidst opdateret

03.03.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen