Spring til indhold

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag dig.

Ansøgning om senior pension skal ske via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk og behandles af Udbetaling Danmark.

Selvbetjeningsløsningen er holdt så enkel som mulig. Du bliver f.eks. ikke bedt om at vedhæfte dokumentation. 

Er du ikke digital, skal du søge om undtagelse herfor hos kommunen. Det er uafhængigt af om du i øvrigt er undtaget for digital post eller digital selvbetjening på andre områder. 

For vejledning om undtagelse: Kontakt Holbæk kommune på tlf. 72 36 36 36

For at få seniorpension skal du som udgangspunkt: 

  • højst have seks år til folkepensionsalderen.
  • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har. 
  • have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Det er desuden også en betingelse, at du som hovedregel skal:

  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark
  • have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

læs mere og ansøg på borger.dk

 

 Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost