Spring til indhold

Tidlig pension

Tidlig pension er en ydelse for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Tidlig pension er en ydelse for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Loven træder i kraft den 1. januar 2021. Der vil dog tidligst kunne ansøges om tidlig pension fra den 1. august 2021, og der kan tidligst opnås ret til tidlig pension fra og med den 1. januar 2022.

 

Tidlig pension kan som udgangspunkt modtages fra tidligst 3 år før folkepensionsalderen og frem til folkepensionsalderen, hvor modtageren automatisk overgår til folkepension.

Administrationen af tidlig pension varetages af Udbetaling Danmark, hvor du også fra 4. januar 2021 kan få vejledning om ret til tidlig pension.

 

 

læs mere på borger.dk

 

 Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost