Spring til indhold

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. Kommunen vurderer, om du kan få tilkendt Seniorpension.

Det er krav, at:

  • du har højst seks år til folkepensionsalderen
  • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension.

Du kan dokumentere din beskæftigelse med oplysninger om indbetalinger til ATP Livslang Pension.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

læs mere på borger.dk

Ansøgning om seniorpension skal sendes til Pensionsnævnet via hjemmesiden: Skriv til os og att: Pensionsnævnet eller ved almindeligt brev til Holbæk kommune, Pensionsnævnet.

Sammen med ansøgningen opfordres til at sende dokumentation for 20 til 25 års beskæftigelse – såkaldte ATP oplysninger.  Ud fra den dokumentationen tager Pensionsnævnet stilling til om beskæftigelseskravet er opfyldt.

Herefter vil  en sagsbehandler i Jobcentret begynde den egentlig sagsbehandling af ansøgning og komme med en indstilling til Pensionsnævnet.

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.11.2020

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen