Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

I Holbæk Kommune er det Ydelsesservice, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om økonomisk hjælp og ydelser. 

Forlænget sagsbehandlingstid på behandling af refusioner til arbejdsgivere

Vi har i øjeblikke forlænget sagsbehandlingstid på udbetaling af refusion til arbejdsgivere.

Økonomisk hjælp og ydelser

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse m.fl.

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Enkeltydelse og andre økonomiske tilskud fra kommunen

F.eks. midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, overlevelseshjælp, flytteudgifter m.m.

Hjælp vedrørende boligforhold

Høje boligudgifter (§34), boligstøtte, akutbolig, uden bolig (husvilde)

Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv, hvor meget og hvor ofte du vil arbejde.

Økonomisk hjælp i forbindelse med integration

Herunder kan du læse om repatriering og om økonomisk sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven

Kontakt Ydelsesservice

Her kan du læse om Ydelsesservice, og hvordan du kan komme i kontakt med Ydelsesservice.


Feedback

Sidst opdateret

22.06.2021

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen