Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

I Holbæk Kommune er det Ydelsesservice, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om økonomisk hjælp og ydelser. 

Ændret telefontid og længere sagsbehandlingstid ved visse henvendelser til Ydelsesservice

I perioden frem til den 31. oktober vil der være begrænset telefontid for henvendelser om visse ydelser i Ydelsesservice. Herudover vil der være forlænget sagsbehandlingstid på visse refusioner til arbejdsgivere.

Økonomisk hjælp og ydelser

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse m.fl.

Problemer med selvbetjeningsløsning

Vi oplever i øjeblikket en fejl på vores selvbetjeningsløsning, som bruges til ansøgning om enkeltydelser og hjælp til forsørgelse m.m.

Enkeltydelse og andre økonomiske tilskud fra kommunen

F.eks. midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, overlevelseshjælp, flytteudgifter m.m.

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Hjælp vedrørende boligforhold

Høje boligudgifter (§34), boligstøtte, akutbolig, uden bolig (husvilde)

Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv, hvor meget og hvor ofte du vil arbejde.

Økonomisk hjælp i forbindelse med integration

Herunder kan du læse om repatriering og om økonomisk sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven

Kontakt Ydelsesservice

Her kan du læse om Ydelsesservice, og hvordan du kan komme i kontakt med Ydelsesservice.


Feedback

Sidst opdateret

29.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost