Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

I Holbæk Kommune er det Ydelsesservice, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om økonomisk hjælp og ydelser. 

Sygedagpenge - MitSygefravær er opdateret

Hjemmesiden MitSygefravær har fået nyt design og overblik

Økonomisk hjælp og ydelser

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse m.fl.

Enkeltydelse og andre økonomiske tilskud fra kommunen

F.eks. midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, overlevelseshjælp, flytteudgifter m.m.

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Hjælp vedrørende boligforhold

Høje boligudgifter (§34), boligstøtte, den boligsociale venteliste, uden bolig (husvilde)

Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Du har mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv, hvor meget og hvor ofte du vil arbejde.

Økonomisk hjælp i forbindelse med integration

Herunder kan du læse om repatriering og om økonomisk sikkerhedsstillelse efter udlændingeloven

Kontakt Ydelsesservice

Her kan du læse om Ydelsesservice, og hvordan du kan komme i kontakt med Ydelsesservice.

Merudgiftsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du i visse situationer modtage merudgiftsgodtgørelse, efter lov om aktiv socialpolitik § 176. Læs om Holbæk Kommunes retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse her.


Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost