Spring til indhold

Ændret telefontid for visse henvendelser til Ydelsesservice

I perioden fra mandag den 15. maj 2023 til den 15. august 2023, vil der være ændret telefontid ved henvendelser til vores Sygedagpengegruppe og til Ansøgningsgruppen. Telefontiden vil for disse henvendelser kun være mellem kl. 08.00-11.00

I perioden fra mandag den 15. maj 2023 til den 15. august 2023, vil der være ændret telefontid for visse henvendelser til Ydelsesservice. Det betydet at den normale telefontid, som er mellem kl. 08.00-13.00 ikke vil være gældende.

Telelfontiden vil kun være mellem kl. 08.00-11.00, for henvendelser vedr.:
Sygedagpenge
Enkeltydelser, sygebehandling, tandbehandling m.m.
Ansøgning om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
Ansøgning om særlig støtte jf. § 34.
Den boligsociale venteliste

Det betyder at den særlige telefontid gælder for Sygedagpengegruppen og for Ansøgningsgruppen.

For henvendelser til andre grupper i Ydelsesservice vil telefontiden være som normalt(mellem kl. 08.00-13.00)Feedback

Sidst opdateret

15.05.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost