Spring til indhold

Økonomisk hjælp og ydelser

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse m.fl.

Hjælp til forsørgelse

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og engangshjælp, samt supplement til brøkpension.

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob, flekslønstilskud og ledighedsydelse

Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

Vær opmærksom på

Ændringer i dine forhold, nedsættelse af ydelser, afgørelser og klagemuligheder

Ydelsesservices selvbetjeningsløsning

Log in på vores selvbetjeningsløsning i Kommunernes Ydelsessystem(KY). Herfra kan du se dine sager, se dine udbetalinger, fremsende dokumenter og søge om økonomisk hjælp.


Feedback

Sidst opdateret

07.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Ring til Den Digitale Hotline på telefon: 
70 20 00 00 

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 20.00
Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Søndag: kl. 16.00 - 20.00
Lørdag og helligdage: lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline

Småjob

Småjob helt ned til få timer om ugen, kan være din genvej til et fuldtidsarbejde. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. halvår 2016 i alt 650.900 jobs med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. 70 % (svarende til 455.500 af jobbene) var på under 10 ugentlige timer.

Hvordan får jeg et småjob?

  • Søg småjobs på jobnet.dk 
  • Kontakt Jobcenter Holbæk på 72 36 36 36
  • Kontakt evt. Ydelsesservice på 72 36 36 36 for yderligere vejledning.

Hvordan opnår borgere på kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?
Læs mere om mulighederne og erfaringer fra samarbejdet mellem dig som er ledig, virksomheder og jobcenter.

Læs også om ordinære løntimer for borgere i ressourceforløb
- fakta om borgerens økonomi (af STAR)
Læs hér