Spring til indhold

Andre ydelser

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb og supplement til brøkpension

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer, der deltager i et ressourceforløb.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaring

I et jobafklaringsforløb modtager sygemeldte en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Supplement til brøkpensionister

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension.


Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost