Spring til indhold

Ressourceforløbsydelse under jobafklaring

I et jobafklaringsforløb modtager sygemeldte en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

I et jobafklaringsforløb skal sygemeldte have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.

I et jobafklaringsforløb modtager sygemeldte en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne, og som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om jobafklaringsforløb og dermed ressourceforløbsydelse. Hvis du har konkrete spørgsmål og brug for vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse, skal du derfor kontakte din kommune.

Sådan udbetales ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning - Kontakt YdelsesserviceFeedback

Sidst opdateret

01.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Sagsbehandlingstider

Ring til Den Digitale Hotline på telefon: 
70 20 00 00 

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 20.00
Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Søndag: kl. 16.00 - 20.00
Lørdag og helligdage: lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline

Telefon- og åbningstider i Ydelsesservice fremgår af kommunens kontaktside.

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: Ydelseskontor@holb.dk 

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk.