Spring til indhold

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob, flekslønstilskud og ledighedsydelse

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob.

Fleksjob og flekslønstilskud

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom.


Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost