Spring til indhold

Hjælp til forsørgelse

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og engangshjælp, samt supplement til brøkpension.

Kontanthjælp

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp. Du skal udfylde et ansøgningsskema til hjælp til forsørgelse på Borger.dk og samtidig skal du melde dig ledig på Jobnet.dk.

Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse)

Hvis du vil søge om at få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp

Engangshjælp

Engangshjælp er til dig, som er bevilget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, men ikke kan forsørge dig selv og din familie, indtil du får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp første gang.

Supplement til brøkpensionister

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension.


Feedback

Sidst opdateret

16.05.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost