Spring til indhold

Engangshjælp

Engangshjælp er til dig, som er bevilget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, men ikke kan forsørge dig selv og din familie, indtil du får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp første gang.

Hvem kan ansøge om engangshjælp?
Når du søger integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp foretager vi automatisk en vurdering af, om du er berettiget til engangshjælp i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Du kan ikke få udbetalt særlig støtte til høj husleje eller høje forsørgerudgifter som supplement til engangshjælpen. Du kan dog være berettiget til hjælp til nødvendige enkeltudgifter. 

Hvordan udbetales engangshjælp?
Engangshjælpen udbetales forud og udbetales fra tidspunktet for ansøgningen og frem til første udbetaling af din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Du skal være opmærksom på at engangshjælp er skattepligtig, men du skal ikke betale ATP af den. Du skal som hovedregel ikke betale engangshjælpen tilbage.

Hvis vi konstaterer, at du har fået udbetalt penge, du ikke har ret til, sender vi dig et brev med krav om tilbagebetaling.

Sådan søger du om engangshjælp:
Når du søger integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp foretager vi automatisk en vurdering af, om du er berettiget til engangshjælp i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.


Kontakt Ydelsesservice hvis du er i tvivl om ansøgningen.

Hvis dine personlige forhold ændrer sigNår du får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, har du pligt til straks at meddele kommunen om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold. Hvis ikke du giver os de rigtige oplysninger eller lader vær med at fortælle os det, skal du betale de penge tilbage du ikke er berettiget til. 

Vi sender dig et partshøringsbrev, hvis vi konstaterer, at du har fået penge, som du ikke har ret til. Hvis du er enig i, det vi skriver i brevet, skal du ikke gøre noget. Hvis du derimod er uenig med os, skal du tage kontakt til os enten pr. telefon eller pr. mail indenfor den frist der står i brevet.

Hvis dine økonomiske forhold ændrer sigNår du får økonomisk hjælp, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på hjælpen.

• Du arver
• Du vinder i lotto eller modtager gevinster
• Du tjener penge
• Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt)
• Du søger ind på en uddannelse
• Du skifter adresse
• Du får penge tilbage i skat
• Du får feriepenge
• Du optager lån

Kontakt os med det samme, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. Feedback

Sidst opdateret

07.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost