Spring til indhold

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse)

Hvis du vil søge om at få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp

Hvem er omfattet af reglerne?
Der er særlige betingelser der skal være opfyldt, for at en person kan modtage kontanthjælp. Her gælder nemlig et særligt opholdskrav og beskæftigelseskrav.

Opholdskravet gælder alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse nu samt alle, der søger om økonomisk hjælp efter den 1. januar 2019.

Beskæftigelseskravet gælder som hovedregel for alle, der er indrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Det omfatter desuden alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse ellerovergangsydelse eller søger om økonomisk hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du er kommet til Danmark den 1. januar 2008 eller senere, og du søger om økonomisk hjælp uden at kunne dokumentere, at du har haft ustøttet arbejdet i 2½ år inden for de seneste 10 år, vil du have ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, også selvom du opfylder opholdskravet.

Du er desuden omfattet af beskæftigelseskravet, hvis du er genindrejst i Danmark, og har været afmeldt dansk folkeregisteradresse i en periode på mere end 12 måneder.

Stopper du i en periode med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, og søger du igen uden at opfylde beskæftigelseskravet, vil du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du har ret til hjælp.

Opholdskravet
Fra 1. januar 2019 er der et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 9 ud af 10 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

For dig, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, betyder det, at datoen for, hvornår du eventuelt kan overgå til uddannelses- eller kontanthjælp kan ændre sig. Du vil dog få besked, hvis dette sker.

Beskæftigelseskravet
Som supplement til opholdskravet, er der indført et krav om, at man skal have haft ordinært arbejde i 2½ år inden for de seneste 10 år.

Sådan søger du om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
Hvis du vil søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Ved spørgsmål kan du kontakte Ydelsesservice.Feedback

Sidst opdateret

14.03.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Ring til Den Digitale Hotline på telefon: 
70 20 00 00 

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 20.00
Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Søndag: kl. 16.00 - 20.00
Lørdag og helligdage: lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline

Sagsbehandlingstider

Telefon- og åbningstider i Ydelsesservice fremgår af kommunens kontaktside.

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: Ydelseskontor@holb.dk 

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk.