Spring til indhold

Supplement til brøkpensionister

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension.

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension.

Det kan fx være, hvis du har arbejdet flere år i udlandet, eller hvis du er kommet til landet i en sen alder.

Brøkpensionen bliver derfor beregnet i forhold til det antal år, du har boet i Danmark. Jo kortere tid, du har boet i Danmark, desto mindre bliver din pension.

Der er derfor mulighed for, at brøkpensionister søger om særlig støtte efter aktivlovens § 27a. Her gælder de samme regler som for kontanthjælp. Det betyder, at du ikke kan få supplerende hjælp, hvis du har andre indtægter eller en formue, der kan dække dit økonomiske behov.

Den særlige støtte pr. måned kan højest udgøre det beløb, der ville blive udbetalt, hvis du var berettet til fuld pension. 

Sådan søger du om særlig støtte til brøkpension
Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning - Kontakt YdelsesserviceFeedback

Sidst opdateret

07.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Ring til Den Digitale Hotline på telefon: 
70 20 00 00 

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 20.00
Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Søndag: kl. 16.00 - 20.00
Lørdag og helligdage: lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline

Telefon- og åbningstider i Ydelsesservice fremgår af kommunens kontaktside.

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: Ydelseskontor@holb.dk 

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk.

Sagsbehandlingstider