Spring til indhold

Ophørte ydelser

Her kan du læse om nogle ordninger som ikke længere er gældende.

Jobpræmieordningen

Jobpræmieordningen er en ordning for personer, som har været ledige i en længere periode. Ordningen træder i kraft 1. april 2017.

Arbejdsmarkedsydelse

Arbejdsmarkedsydelse er en ydelse, der kan afløse dagpengeydelsen, når du har opbrugt den og endnu ikke er kommet i job.

Kontantydelse

Har du opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan du søge om kontantydelse


Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost