Spring til indhold

Afgørelser og klagemuligheder

Når Ydelsesservice har truffet beslutning i din sag, har du ret til at få en afgørelse fra os. Den kan være enten mundtlig eller skriftlig og indeholder en begrundelse for den beslutning, vi har truffet. Hvis du modtager en mundtlig afgørelse, som ikke giver dig fuldt medhold, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse med en forklaring på vores beslutning. Du skal kontakte Ydelsesservice og bede om den skriftlige begrundelse inden 14 dage regnet fra den dato, hvor du modtog den mundtlige afgørelse. Vi vil derefter sende begrundelsen til dig, inden der er gået yderligere 14 dage.

Du kan klage, hvis du er part i en sag, men du kan også få en anden person til at repræsentere dig, en forening eller en advokat med en fuldmagt fra dig.

Du kan både klage over resultatet af en afgørelse, og/eller den måde sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Ydelsesservice har truffet i en konkret sag – f.eks. et afslag på hjælp 
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, f.eks. hvis Ydelsescenter har givet afslag på aktindsigt.
  • Klager over personalet i Ydelsesservice.

Hvis du vil klage, skal du følge den klagevejledning, som du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

Klager over personalet i Ydelsesservice vil altid blive behandlet af ledelsen.

Borgerrådgivning
Kontakt Borgerrådgivningen, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din kontakt med Holbæk Kommune.

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Holbæk kommunalbestyrelse og er derfor adskilt fra kommunens administration.

http://holbaek.dk/kontakt/borgerraadgivningFeedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost