Spring til indhold

Merudgiftsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du i visse situationer modtage merudgiftsgodtgørelse, efter lov om aktiv socialpolitik § 176. Læs om Holbæk Kommunes retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse her.

Hvad er merudgiftsgodtgørelse?
Merudgiftsgodtgørelsen er en skattepligtig godtgørelse, som kan udbetales til visse personer som deltager i tilbud. Deltagelse i tilbud betyder at du deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

Godtgørelsen kan anvendes til at dække de ekstra udgifter, som du eventuelt har ved deltagelse i tilbud, herunder ekstra høje udgifter til transport.

Merudgiftsgodtgørelsen udbetales forudbetalt. Herefter udbetales merudgiftsgodtgørelsen den første hverdag i måneden.

Hvornår kan man modtage merudgiftsgodtgørelse?
Det er kommunalbestyrelsen i den kommune du bor i, der fastsætter retningslinjerne for brugen af merudgiftsgodtgørelse.

I Holbæk Kommune er det besluttet at merudgiftsgodtgørelsen kan anvendes til at dække dine udgifter til transport med en fast takst pr. kilometer til transport. Taksten beregnes for de kilometer, der dagligt ligger over 14 km og op til 24 km og følger til den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9C fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads.

Satsen, der anvendes for 2023, udgør 2,19 kr. pr. hver kilometer.

Hvem kan modtage merudgiftsgodtgørelse?
Merudgiftsgodtgørelse kan udbetales til:

  • Kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram),
  • Uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram),
  • Personer på jobafklaringsforløb,
  • Ressourceforløbsydelsesmodtagere,
  • Personer der ikke er i job eller uddannelse men som deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik,
  • Personer under 18 år der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Vil du vide mere om merudgiftsgodtgørelse?
Spørg din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du vil vide mere om godtgørelsen. Du kan også spørge din jobkonsulent om befordringsgodtgørelse som er en bagudbetalt godtgørelse som også skal bruges til at dække dine transportudgifter.Feedback

Sidst opdateret

17.03.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost