Spring til indhold

Repatriering - At vende hjem

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

Økonomisk støtte
Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp.

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtning
  • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
  • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
  • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

  • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
  • Er dansk statsborger
  • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.


Ønsker du at få mere viden om repatriering?
For at få råd og vejledning om repatriering, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælp. På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside om repatriering kan du finde mange oplysninger om repatriering, lige som du kan finde vejledninger der er oversat til forskellige sprog. 

 Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost