Spring til indhold

Socialt frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Du har mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv, hvor meget og hvor ofte du vil arbejde.

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 40.000 kr. (2023) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.


Holbæk kommune kan tildele dig et socialt frikort, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • du har en særlig social problemstilling (fx hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)
  • du hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. (2023) inden for de seneste 12 måneder
  • du har opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik


Hvordan søger jeg om socialt frikort

Du kan rette henvendelse til din sagsbehandler i jobcentret eller hvis du har en sagsbehandler i Holbæk Kommunes Sociale indgang. Her kan du ansøge om et socialt frikort.


Læs mere om socialt frikort

Borger.dk: www.borger.dk

Social- og Boligstyrelsen: Socialt frikort

Cabi: Det sociale frikortFeedback

Sidst opdateret

05.07.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost