Spring til indhold

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Ydelsesservice står for administration af udbetalinger af sygedagpenge i Holbæk kommune. Vi har i gennemsnit 700 sager pr uge til udbetaling.

Du kan se oplysninger om hvordan du kommer i knotakt med Ydelsesservice ved at se vores kontakt og åbningstider.

Er du månedslønnet?

Dine sygedagpenge bliver som hovedregel udbetalt den sidste torsdag i måneden med mindre denne dag er en helligdag.

Er du 14-dages lønnet?

Du har mulighed for at få udbetalt dine sygedagpenge hver 14.dag, i både ulige og lige uger.
Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning.

Læs mere om indsatsen for sygemeldte i Holbæk Kommune hér 


Orientering om obligatorisk pension til sygedagpengemodtagere

I foråret 2019 vedtog Folketinget lov nr. 339 af 2. april 2019, som indførte en Obligatorisk Pensionsordning. Loven, som har virkning fra 1.1.2020, betyder, at der fra 6.1.2020 skal indbetales et bidrag til en obligatorisk pensionsordning for modtagere af en række overførselsindkomster, herunder sygedagpenge.

Derudover skal arbejdsgivere, der modtager sygedagpengerefusion, modtage et tillæg, svarende til det bidrag, som den sygemeldte har ret til. Det har ikke tidligere været muligt for Kommunernes Sygedagpengesystem at håndtere indbetalingen af pensionsbidraget.

Obligatorisk Pension indføres nu med tilbagevirkende kraft for alle de sager, der har haft ydelsesperioder efter 6.1.2020.

Bemærk, at en borger, der har modtaget sygedagpenge både før og efter 6.1.2020, alene vil modtage Obligatorisk Pension for ydelsesperioder efter 6.1.2020. Pensionsbeløbet beregnes som en fast %-sats af sygedagpengene efter evt. ATP er fratrukket. Pensionsbeløbet beregnes pr. uge og afrundes til hele kroner. %-satsen justeres årligt. Den starter med 0,3% i 2020 og slutter foreløbig med 3,3% i 2030. Obligatorisk Pension bliver overført til ATP, som er ansvarlig for at administrere borgernes Obligatorisk Pension og udbetale pensionen til borgeren, som en del af ATP Livslang Pension.

Hvis du som borger har modtaget sygedagpenge fra flere kommuner siden 6.1.2020, vil du modtage et etableringsbrev om Obligatorisk Pension pr. kommune. Du kan læse mere om Obligatorisk Pension her

 

Information til arbejdsgivere:
Brug NemRefusion.dk til at søge om syge- og barselsdagpenge, samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt. Du kan også benytte https://indberet.virk.dk  Feedback

Sidst opdateret

04.03.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Hvordan er du sikker på, at dit sygefravær er anmeldt i Holbæk Kommune?

Hvis du har modtaget et underretningsbrev i din e-boks, kan du være sikker på, at Holbæk Kommune har modtaget din ansøgning.

Orientering om særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du får et indtægtstab i forbindelse med dit sygefravær, kan du muligvis være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter efter Lov om aktiv socialpolitik § 34, hvis dine boligudgifter samlet overstiger et beløb, der afhænger af, om du har hjemmeboende børn.

Du kan få mere information om særlig støtte til høje boligudgifter hér.

Se film om tjenesten "Mit sygefravær" (Vimeo)