Spring til indhold

Udbetaling af sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Ydelsesservice står for administration af udbetalinger af sygedagpenge i Holbæk kommune. Vi har i gennemsnit 700 sager pr uge til udbetaling.

Du kan se oplysninger om hvordan du kommer i knotakt med Ydelsesservice ved at se vores kontakt og åbningstider.

Er du månedslønnet?

Dine sygedagpenge bliver som hovedregel udbetalt den sidste torsdag i måneden med mindre denne dag er en helligdag.

Er du 14-dages lønnet?

Du har mulighed for at få udbetalt dine sygedagpenge hver 14.dag, i både ulige og lige uger.
Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning.

Læs mere om indsatsen for sygemeldte i Holbæk Kommune hér 
Information til arbejdsgivere:

Brug NemRefusion.dk til at søge om syge- og barselsdagpenge, samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt. Du kan også benytte https://indberet.virk.dk  Feedback

Sidst opdateret

23.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Hvordan er du sikker på, at dit sygefravær er anmeldt i Holbæk Kommune?

Hvis du har modtaget et underretningsbrev i din e-boks, kan du være sikker på, at Holbæk Kommune har modtaget din ansøgning.

Orientering om særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du får et indtægtstab i forbindelse med dit sygefravær, kan du muligvis være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter efter Lov om aktiv socialpolitik § 34, hvis dine boligudgifter samlet overstiger et beløb, der afhænger af, om du har hjemmeboende børn.

Du kan få mere information om særlig støtte til høje boligudgifter hér.

Se film om tjenesten "Mit sygefravær" (Vimeo)